DANH MỤC

Các loại thuế phải nộp khi cho thuê nhà

Lượt xem: 58 - Ngày:

Áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân có mức thu nhập cho thuê tài sản trên 100.000.000đ (dưới mức này không phải nộp thuế)

Trường hợp Bên thuê tài sản khai và nộp thuế thay thì trong hợp đồng có điều kiện thỏa thuận bên thuê là người nộp thuế

  1. THUẾ MÔN BÀI:

– Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình là tổng doanh thu tính thuế TNCN

Tiền thuế môn bài phải nộp:

Nếu phát sinh trong thời gian cuối năm (từ ngày 01/7) thì nộp 50% mức phí của 01 năm

  1. THUẾ GTGT & TNCN

a. Thuế Giá trị gia tăng (GTGT);

b. Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

Cách tính thuế phải nộp như sau:

Doanh thu tính thuế:

– Doanh thu tính thuế GTGT: Là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác không bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.

– Doanh thu tính thuế TNCN: Là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.

– Trường hợp bên thuê trả tiền thuê nhà trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNCN xác định theo doanh thu trả tiền một lần

CÁC TIN LIÊN QUAN