DANH MỤC

Các loại thuế phải nộp khi mua bán nhà đất

Lượt xem: 63 - Ngày:

Khi chuyển nhượng nhà, đất các bên có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, trừ trường hợp được miễn và phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận (nếu có); các bên nộp hồ sơ khai thuế, phí cùng với hồ sơ sang tên Sổ đỏ (GCN Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất), trừ trường hợp chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai

Dưới đây là các loại thuế phải nộp cho nhà nước khi giao dịch mua bán nhà đất. Bên bán và Bên mua có trách nhiệm phải nộp các loại thuế dưới đây:

  1. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Theo qui định, Bên bán tài sản phải có nghĩa vụ nộp thuế TNCN. Thực tế, không có qui định nào cấm Bên mua cho tiền Bên Bán để nộp Thuế TNCN cả, quan trọng do thỏa thuận.

Mức thuế phải nộp:

   THUẾ TNCN PHẢI NỘP = 2% x GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG

  • Giá chuyển nhượng thông thường là giá các bên thỏa thuận được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng.
  • Trường hợp, hợp đồng không ghi giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng thấp hơn Bảng giá đất được qui định do UBND Cấp tỉnh ban hành thì giá chuyển nhượng để tính thuế TNCN là giá do UBND Cấp tỉnh qui định.

       2. Lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp được miễn

Như vậy, khi chuyển nhượng nhà đất thì người mua phải đăng ký biến động đất đai (làm thủ tục sang tên Sổ đỏ) trong thời hạn 30 ngày và người mua phải nộp lệ phí trước bạ.

Tuy nhiên, pháp luật không cấm việc người bán cho tiền để người mua nộp lệ phí trước bạ.

LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ PHẢI NỘP:

  • Với đất:      LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ = 0,5% x Diện tích x Đơn giá 1m2 tại Bảng giá đất
  • Với nhà ở : LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ = 0,5% x (Diện tích x Đơn giá 1m2  x Tỷ lệ % chất lượng còn lại
  • Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn nhà (kể cả diện tích công trình phụ kèm theo) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
  • Giá 01 m2 nhà là giá thực tế xây dựng “mới” 01 m2 sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà do UBND cấp tỉnh ban hành;
  • Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật

Tuy pháp luật quy định khá phức tạp về cách tính lệ phí trước bạ người mua (bán) chỉ cần nộp theo Thông báo của cơ quan thuế tại địa phương nơi mua bán nhà đất;

Trường hợp chậm nộp Lệ phí trước bạ sẽ bị phạt. Tiền phạt chậm nộp được tính bằng = 0,03%/ngày/số tiền thuế chậm nộp

Ngoài ra, có một số trường hợp không mất 2 loại thuế trên khi giao dịch mua bán nhà đất. Tham khảo tai : http://giaytonhadathcm.com/truong-hop-mien-thue-thu-nhap-ca-nhan-va-le-phi-truoc-ba-trong-giao-dich-nha-dat/

Cần trao đổi hoặc tư vấn, Vui long liên hệ Call, Zalo : 0908 266 567

CÁC TIN LIÊN QUAN