DANH MỤC

Các trường hợp không được mua bán, cho tặng quyền sử dụng đất trồng lúa

Lượt xem: 27 - Ngày:

Việc mua bán, cho tặng đất trồng lúa (đất lúa) – Sang tên sổ đỏ đất trồng lúa, là quyền của người dân. Để được quyền trên phải đáp những điều kiện qui định tại Luật đất đai 2013. Dưới đây là những trường hợp không được mua bán, cho tặng đất trồng lúa

Trường hợp 1: Bên chuyển nhượng , tặng cho  không đủ điều kiện chuyển nhượng, tặng cho đất trồng lúa

Người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây – Theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013:

  • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai.
  • Đất không có tranh chấp.
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
  • Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, nếu bên chuyển nhượng (bên bán), tặng cho mà thiếu một trong những điều kiện trên thì không được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, trong đó bao gồm cả đất trồng lúa.

 Trường hợp 2: Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa là tổ chức kinh tế

Các tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Căn cứ khoản 2 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013,

 Trường hợp 3: Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp

hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Theo khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013,

Tham khảo Luật đất đai 2013 được Quốc hội thông qua Luật số: 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 Luat dai dai 2013 So 45.2013.QH13 ngay 29.11.2013 co hieu luc 01.7.2014

Tham khảo http://giaytonhadathcm.com/cach-mua-dat-nong-nghiep-dat-lua/

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Call, Zalo: 0908 266 567

CÁC TIN LIÊN QUAN