DANH MỤC

Hồ sơ cấp đổi GCN Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc trang bổ sung bị mất tại Quận Tân Bình Tp.HCM

Lượt xem: 22 - Ngày:

Trường hợp SỔ NHÀ – Giấy chứng  nhận Quyền sở dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị mất hoặc trang bổ sung trong Giấy chứng  nhận Quyền sở dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị mất?

Bạn đang băn khoăn, không biết  cách thức để xin cấp lại SỔ NHÀ ra sao?

Dưới đây là toàn bộ hồ sơ chuẩn bị để Cấp lại Giấy chứng  nhận Quyền sở dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Quận Tân Bình Tp.HCM (Áp dụng đối với trường hợp GCN có diện tích tăng thêm chưa được cấp GCN).

 1. Đơn đề nghị cấp lại GCN Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất hoặc Trang bổ sung của GCN ( Theo mẫu 10/DK – Ban hành theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT : 01 bộ chính, 2 bộ Copy
 2. Giấy xác nhận của UBND Phường v/v đã niêm yết thông báo mất GCN hoặc trang bổ sung của GCN – thời hạn 15 ngày: 01 bộ chính, 2 copy;
 3. Giấy xác nhận của UBND Phường v/v thiên tai hỏa hoạn đối với trường hợp mất GCN hoặc trang bổ sung của GCN do thiên tai, hỏa hoạn;
 4. Bản sao các giấy tờ liên qua đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo qui định của Pháp luật (nếu có) : 01 bộ chính, 02copy
 5. Một trong các loại giấy tờ qui định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và khoản 16 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP của điện tích đất tăng thêm (Đối với trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho Quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà diện tích đất tăng thêm đó có giấy tờ về Quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 16 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) : 01 bộ chính, 02copy;
 6. Bản vẽ sơ đồ nhà đất, bản vẽ hiện trạng vị trí đất hoặc bản vẽ Công trình xây dựng có thể hiện tọa độ góc danh theo bản đồ địa chính 2005, có kiểm tra nội nghiệp (trừ trường hợp trong GCN hoặc trong giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã có sơ đồ nhà ở, Công trình xây dựng).

Nội dung bản vẽ sơ đồ nhà đất, bản vẽ hiện trạng vị trí đất được thể hiện theo quy định tại Điều 12, Thông tư 23/2014/TT-BTNMT:            01 bộ chính, 02copy;

 1. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất – nếu có (Bản sao đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc bản chính đối với trường hợp có 2 bản chính;
 2. Các loại giấy tờ khác:
  1. Văn bản thỏa thuận cử người đại diện đứng tên trên GCN có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật (đối với trường hợp có nhiều hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất và trường hợp có nhiều người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chưa phân chia tài sản thừa kế);
  2. Đối với Người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có các giấy tờ sau theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ:
   1. Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;
   2. Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn Quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là Người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác kèm theo quy định của Pháp Luật Việt Nam – 01 bộ chính, 02copy.

Bạn hãy để Công ty chúng tôi lo toàn bộ hồ sơ trên với thời gian nhanh nhất và chi phí cấp lại SỔ NHÀ của bạn hợp lý nhất

Vậy còn chần chừ gì nữa. Hay alo cho Chúng tôi. Call, Zalo: 0908 266 567

CÁC TIN LIÊN QUAN