DANH MỤC

Hồ sơ xin phép xây dựng đối với các loại công trình

Lượt xem: 214 - Ngày:

Để thuận tiện cho việc chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép xây dựng (Nhà ở, công trình khác…) Công ty xin gửi thành phần các loại hồ sơ xin phép xây dựng cho các loại công trình : nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến, công trình xây dựng TÔN GIÁO, công trình xây dựng TƯỢNG ĐÀI, TRANH HOÀNH TRÁNG, công trình xây dựng QUẢNG CÁO

 1. Hồ sơ đề nghị xin phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ.

  1. Đơn đề nghị Xin phép xây dựng;
  2. Bản sao (Công chứng, chứng thực) 1 trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (Sổ nhà, sổ đất) theo qui định của pháp luật về đất;
  3. Bản vẽ thiết kế xây dựng;
  4. Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề
  5. Bản cam kết tự tháo dỡ công trình (đối với các công trình trong khu qui hoạch…)
  6. Bản thiết kế thi công tầng hầm (Nhà có hầm)
  7. Các giấy tờ khác….
 2. Hồ sơ đề nghị xin phép xây dựng đối với công trình xây dựng không theo tuyến:

  1. Đơn đề nghị Xin phép xây dựng;
  2. Bản sao (Công chứng, chứng thực) 1 trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (Sổ nhà, sổ đất) theo qui định của pháp luật về đất;
  3. Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;
  4. Bản vẽ thiết kế xây dựng;
  5. Bản kê khai năng lực kinh nghiệp của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế;
 3. Hồ sơ đề nghị xin phép xây dựng đối với công trình xây dựng theo tuyến:

  1. Đơn đề nghị Xin phép xây dựng;
  2. Bản sao (Công chứng, chứng thực) 1 trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (Sổ nhà, sổ đất) theo qui định của pháp luật về đất;
  3. Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;
  4. Bản vẽ thiết kế xây dựng;
  5. Bản kê khai năng lực kinh nghiệp của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế
  6. Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự phù hợp với vị trí và phương án tuyến;
  7. Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quui định của pháp luật về đất đai
 4. Hồ sơ đề nghị xin phép xây dựng đối với công trình xây dựng TÔN GIÁO

  1. Đơn đề nghị Xin phép xây dựng;
  2. Bản sao (Công chứng, chứng thực) 1 trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (Sổ nhà, sổ đất) theo qui định của pháp luật về đất;
  3. Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;
  4. Bản vẽ thiết kế xây dựng;
  5. Bản kê khai năng lực kinh nghiệp của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế;
  6. Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và qui mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo.
 5. Hồ sơ đề nghị xin phép xây dựng đối với công trình xây dựng TƯỢNG ĐÀI, TRANH HOÀNH TRÁNG

  1. Các tài liệu qui định tại mục 2;
  2. Bản sao giấy phép hoăc văn bản chấp thuận sự cần thiết xây dựng và qui mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa
 6. Hồ sơ đề nghị xin phép xây dựng đối với công trình xây dựng QUẢNG CÁO

  1. Các tài liệu qui định tại mục 2; Trường hợp thuê đất hoặc công trình để thực hiện quảng cáo phải có bản sao y công chứng của hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình;
  2. Bản sao giấy phép hoăc văn bản chấp thuận sự cần thiết xây dựng và qui mô công trình của cấp quản lý nhà nước có thẩm quyền về quảng cáo

Để được tư vấn, hãy gọi Hotline, Zalo : 0908 266 567

CÁC TIN LIÊN QUAN