DANH MỤC

Không được nợ tiền thuế đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Quận Tân Bình

Lượt xem: 25 - Ngày:

Ngày 26/10/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP Qui định thu tiền sử dụng đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2019 về việc sửa đổi Điều 16 – Ghi Nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 (Tiền thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất)

Theo đó, kể từ ngày 10/12/2019 (theo Nghị định 79/2019/NĐ-CP) có hiệu lực. Chỉ thực hiện việc ghi nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo qui định của pháp luật về đất đai.

Đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất là: HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN là người có công với cách mạng; Hộ nghèo; Hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; Hộ gia đình cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

Đối với các trường hợp Hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất – GCN QSDD, QSHNO & TSKGLVD (Sổ nhà, Sổ đất) hoặc đã nhận Thông báo của cơ quan thuế về tiền sử dụng đất và có Đơn đề nghị ghi nợ trước ngày 10/12/2019 sẽ được Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Quận Tân Bình thực hiện việc ghi nợ tiền sử dụng đất trên GCN QSDD, QSHNO & TSKGLVD

Tham khảo Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 tại đây: Nghidinh 45.2014 ngay 15.5.2014CP-nd.signed

Tham khảo Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 tại đây Nghidinh79.2019 ngay 26.10.2019 CP signed_01

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Call, Zalo : 0908 266 567

 

CÁC TIN LIÊN QUAN