DANH MỤC

Ký hiệu đất SKC là đất gì?

Lượt xem: 27 - Ngày:

Một số người thường gặp ký hiệu SKC tại mục đích sử dụng đất trong Sổ đỏ (GCN Quyền sử dụng đấy, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) và thắc mắc là loại đất gì?

Trong bảng ký hiệu các loại đất thì ký hiệu SKC chính là viết tắt của đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. – Tham khảo Bảng ký hiệu các loại đất tại đây: http://giaytonhadathcm.com/bang-ky-hieu-cac-loai-dat-tai-muc-dich-su-dung-cua-thua-dat-trong-so-do/

Hiểu một cách đơn giản, đất SKC bao gồm: đất khu công nghiệp, đất cơ sở sản xuất kinh doanh, đất sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, sản xuất dịch vụ phi nông nghiệp. Do không phải là đất ở (ODT, ONT) nên việc xây nhà trên đất là trái pháp luật

Mục đích sử dụng của loại đất SKC này là để sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp và kinh doanh, dịch vụ. Nói cách khác, đất SKC không được sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt), cũng không dùng để ở như đất thổ cư

Trường hợp, không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê thì không giới hạn thời gian sử dụng

Trường hợp, đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê quyền sử dụng đất thì thời hạn sử dụng đất tối đa không quá 70 năm

CÁC TIN LIÊN QUAN