DANH MỤC

Làm hợp đồng ủy quyền mua bán nhà đất có nên thực hiện?

Lượt xem: 12 - Ngày:

Trên thực tế, nhiều người mua bán nhà đất bằng Hợp đồng ủy quyền toàn, điều này giúp thuận tiện cho cả người bán và người mua, thứ nhất: không mất thời gian để làm thủ tục sang tên (đăng bộ), thứ hai: Hai bên không mất các loại thuế: Thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ.…Tuy nhiên, bên cạnh đó sẽ có nhiều bất cập

Vi việc chuyển nhượng (mua bán, cho tặng) phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có hiệu lực khi đăng ký vào sổ địa chính

Ủy quyền khác với chuyển nhượng

Bên nhận ủy quyền nhân danh bên ủy quyền để thực hiện công việc ủy quyền

Bản chất của ủy quyền là bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền để thực hiện các quyền của người sở hữu tài sản như sử dụng, chuyển nhượng, tặng cho và các quyền khác nếu có thỏa thuận – Điều 562, Bộ luật dân sự 2015

Phạm vi ủy quyền có thể bị giới hạn

Phạm vi ủy quyền do các bên thỏa thuận nhưng nếu trả tiền cho bên có đất nhưng chỉ nhận ủy quyền thì trong nhiều trường hợp sẽ không được thực hiện đầy đủ các quyền của người sử dụng đất nếu hợp đồng ủy quyền không thỏa thuận.

Nếu có mục đích muốn thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng các bên lại ký hợp đồng ủy quyền thì khi đó xảy ra tình trạng: Một bên trả tiền cho bên có đất thì quyền sử dụng đất và các giấy tờ về nhà đất vẫn thuộc đứng tên “chủ cũ”.

Bên ủy quyền có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền

Vì là hợp đồng ủy quyền nên bên có tài sản là nhà, đất (bên ủy quyền) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 569 Bộ luật Dân sự 2015 quy định rõ về đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền như sau:

– Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.

Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.

– Trường hợp ủy quyền không có thù lao, bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian hợp lý; nếu ủy quyền có thù lao thì bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền, nếu có

Đối với Hợp đồng Ủy quyền dài hạn (thời hạn Ủy quyền lâu dài) bên nhận Ủy quyền chỉ phát huy tác dụng khi bên Ủy quyền còn sống.

Thực tế nhiều trường hợp, khi bên nhận Ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền hoàn tất (mua bán, cho tặng….) mà tại thời điểm giao dịch không biết bên ủy quyền còn sống (đã tử vong) thì người thừa kế tài sản của bên Ủy quyền biết được có thể kiện tụng ra tòa (tòa sẽ tuyên vô hiệu giao dịch hoàn tất đó) thi phần thiệt hại là người người nhận Ủy quyền

Mặt khác, khi thực hiện giao dịch. Bên nhận ủy quyền sẽ bị tính 2 lần thuế thu nhập cá nhân

Tóm lại, không nên mua bán nhà đất bằng Hợp đồng ủy quyền. Tùy theo tình hình thực tế mà người mua nên cân nhắc nên hay không nên?

Cần tư vấn liên quan tới nhà đất, vui lòng liên hệ Call/Zalo : 0908 266 567

CÁC TIN LIÊN QUAN