DANH MỤC

Ranh lộ giới là gì và Ranh xây dựng là gì?

Lượt xem: 23 - Ngày:

Khi người dân tiến hành xây dựng  nhà ở hoặc các công trình tiếp giáp với đường ( đường chính hoặc đường hẻm) phải chủ ý tới Ranh lộ giới (chỉ giới đường đỏ) và ranh xây dựng để thiết kế cho ngôi nhà mình được chuẩn và đẹp hơn.

Vậy Ranh lộ giới và Ranh xây dựng là gì?

Ranh lộ giới (chỉ giới đường đỏ)? : Ranh lộ giới là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác

Ranh xây dựng: Ranh xây dựng là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất cho phép xây dựng công trình (phần nổi và phần ngầm) và phần đất lưu không

Thông thường, người dân được phép xây dựng từ phía sau ranh lộ giới trở đi

Khoảng lùi của công trình: là khoảng không gian giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng thì công trình (nhà ở) có thể không bị lùi hoặc bị lùi so với chỉ giới đường đỏ tùy thuộc vào bề rộng của đường và chiều cao của công trình, cụ thể:

– Khoảng lùi của các công trình tiếp giáp với đường giao thông (đối với đường giao thông cấp khu vực trở lên) được quy định tại đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, nhưng phải thỏa mãn quy định trong Bảng quy định về khoảng lùi tối thiểu

Chỉ giới và khoảng lùi được quy định rõ tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BXD

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Call/Zalo: 0908 266 567

CÁC TIN LIÊN QUAN