DANH MỤC

Sổ trắng là gì?

Lượt xem: 13 - Ngày:

Sổ trắng là cách gọi phổ biến của người dân dùng để chỉ giấy tờ về nhà đất tạm thời hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất (không phải Sổ đỏ/sổ hồng/Giấy chứng nhận theo quy định hiện hành) do các cơ quan thẩm quyền trong những giai đoạn trước đây cấp cho người dân, thực tế hiện nay số lượng sổ trắng không còn nhiều người dân sở hữu.

Vậy sổ trắng thường gặp là:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993.
  • Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.
  • Bằng khoán điền thổ.
  • Văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ.

Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ,…


Trước ngày 30/4/1975, Nhà nước ban hành văn tự đoạn mãi bất động sản, bằng khoán điền thổ để ghi nhận các giao dịch bất động sản nhà, đất

Sau ngày 30/4/1975, cơ quan thẩm quyền ban hành giấy phép mua bán nhà, giấy cho phép xây dựng, Giấy chứng nhận hoặc quyết định của UBND cấp huyện công nhận quyền sở hữu nhà ở,…

Căn cứ vào  khoản 1 Điều 66 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…thì: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, người sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận mới được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này

Để được chuyển nhượng, tặng cho thì người dân phải thực hiện thủ tục đổi Sổ trắng sang Sổ đỏ/Sổ hồng

Như vậy, cách người dân thường gọi là “Sổ trắng” như: văn tự đoạn mãi, bằng khoán điền thổ… phải chuyển sang Giấy chứng nhận mới được chuyển nhượng, tặng cho (phải đề nghị cấp Giấy chứng nhận)

CÁC TIN LIÊN QUAN