DANH MỤC

Tài sản gắn liền với đất không được cấp Sổ đỏ

Lượt xem: 18 - Ngày:

Thế nào là tài sản? Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản; tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai – Theo Điều 105 Bộ luật dân sự 2015

Tài sản gắn liền với đất được cấp Sổ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) bao gồm: nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất – Theo Khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai 2013

Như vậy, tài sản gắn liền với đất và điều kiện cấp sổ đỏ cho tài sản gắn liền với đất tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP bao gồm:

– Nhà ở –  Điều 31

– Công trình xây dựng khác –  Điều 32

– Rừng sản xuất là rừng trồng –  Điều 33

– Cây lâu năm –  Điều 34

Các trường hợp Tài sản gắn liền với đất không được cấp Sổ đỏ ( Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu  nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất):

 1. Tài sản gắn liền với đất mà thửa đất có tài sản đó không đủ điều kiện được cấp Sổ đỏ.
 2. Nhà ở hoặc công trình xây dựng khác được xây dựng tạm thời trong thời gian xây dựng công trình chính hoặc xây dựng bằng vật liệu tranh tre, nứa, lá, đất; công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính và để phục vụ cho việc quản lý, sử dụng, vận hành công trình chính.
 3. Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa, phá dỡ hoặc đã có thông báo, quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 4. Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Sổ đỏ.
 5. Tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, trừ trường hợp tài sản đã được xác định là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp.
 6. Tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể:
  1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho nhà ở (Theo Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).
  2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho công trình xây dựng khác (Theo Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).
 7. tài sản tạo lập do chuyển mục đích sử dụng đất trái phép

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Call/Zalo: 0908 266 567

CÁC TIN LIÊN QUAN